Tom Edvardsen Arkitekter AS

Om oss

Tom Edvardsen er utdannet sivilarkitekt fra NTH i 1975 og innehar en Master i Arkitektur fra University of Washington, USA i 1980.

Etter en allsidig praksis som ansatt ved flere Oslo-kontorer, bl.a. hos professor Bengt Espen Knutsen, startet han egen praksis i 1986 med kollegaene Stein Høglund og Tore Witzøe fra Knutsen-kontoret. EHW hadde stor variasjon i prosjektene fra skoler til bilanlegg, men det ble etter hvert eneboliger og hytter som ble Tom`s spesialfelt.

I 1998 etablerte han Tom Edvardsen Arkitekter AS og har siden drevet kontoret med 1-3 ansatte. Hovedtyngden av prosjekter er eneboliger og hytter, i tillegg til boligblokk, kontorbygg og reguleringsplaner.

Kontakt